Periodontologia

Periodontologia  

Konsultacja Periodontologiczna - 100 zł 
Kieretaż zamknięty ½ łuku - 350 zł  
Kieretaż otwarty ½ łuku 450-500 zł  
Gingiwoosteoplastyka ( 1 pkt) od 400 zł  
Pokrycie recesji dziąsła ( 1 pkt) od 800 zł  
Pobranie przeszczepu łącznotkankowego - 600-1000 zł   Czyszczenie kieszeni dziąsłowej + lekarstwo - 250 zł  
Szynowanie zębów ( 1 pkt) - 200   
Higienizacja perio - poddziąsłowa - 350 zł