Przypadki Endodontyczne

 

♦ Pacjentka skierowana przez swojego stomatologa do naszego gabinetu celem usunięcia złamanego narzędzia z kanału oraz wykonania ponownego leczenia kanałowego.

Endo 1x

♦ Pacjentka zgłosiła się z powodu silnych dolegliwości bólowych dolnego trzonowca, wykonaliśmy leczenie kanałowe. Na zdjęciu wykonanym po wypełnieniu kanałów widoczne wypełnione kanały boczne - wypełnienie kanałów bocznych było możliwe dzięki zastosowaniu termicznej metody wypełniania kanałów. 

endo 3x

♦ Pacjentka skierowana do naszego gabinetu przez lekarza stomatologa celem ponownego leczenia kanałowego przed planowanym wykonaniem korony na górnym trzonowcu. Na zdjęciu wykonanym przed leczeniem widoczny pominięty przy poprzednim leczeniu kanałowym pusty kanał mezjalny.  

endo 5 x

♦ Pacjent zgłosił się z powodu okresowych dolegliwości bólowych dolnego zęba trzonowego, na zdjęciu RTG widoczne złamane narzędzie kanałowe oraz niehomogenne wypełnienia kanałów 
korzeniowych. Złamane narzędzie udało się usunąć a leczenie kanałowe poprawić, dolegliwości bólowe ustąpiły.

endo 2 x

♦ Pacjentka skierowana do naszego gabinetu przez lekarza stomatologa z prośbą o wykonanie ponownego leczenia kanałowego zęba przed leczeniem protetycznym.

endo 4x

♦ Ponowne leczenie kanałowe wykonane w naszym gabinecie z powodu widocznych na zdjęciu RTG zmian zapalnych w okolicy wierzchołków korzeni.

endo 6x

♦ Ciekawy przypadek dolnego przedtrzonowca w którym obecne były aż trzy kanały (prawie wszystkie dolne przedtrzonowce mają jeden kanał).

endo 7x

Leczenie kanałowe pierwotne trzonowca dolnego.

endo 9x

Leczenie kanałowe pierwotne trzonowca górnego.

endo 8x

♦ Leczenie kanałowe pierwotne trzonowca dolnego.

endo 10 x

Odbudowa i leczenie kanałowe pierwotne trzonowca dolnego.

endo 15x

Odbudowa i leczenie kanałowe pierwotne trzonowca dolnego ze zmianą zapalną. 

endo 13x

♦ Leczenie kanałowe pierwotne trzonowca górnego. 

endo 16 x

♦  Leczenie kanałowe pierwotne przedtrzonowca górnego.

xx1

 Leczenie kanałowe pierwotne trzonowca dolnego.

New Phototastic Collage1x