Przypadki Endodontyczne

 • Pacjentka skierowana przez swojego stomatologa do naszego gabinetu celem usunięcia złamanego narzędzia z kanału oraz wykonania ponownego leczenia kanałowego.

SKOWRON^ANNA_001        SKOWRON^ANNA_000

  Przed leczeniem                    Po leczeniu                       

 • Pacjent zgłosił się z powodu okresowych dolegliwości bólowych dolnego zęba trzonowego, na zdjęciu RTG widoczne złamane narzędzie kanałowe oraz niehomogenne wypełnienia kanałów
  korzeniowych. Złamane narzędzie udało się usunąć a leczenie kanałowe poprawić, dolegliwości bólowe ustąpiły.

Piotr_Burek_#2           Piotr_Burek_#1

Przed leczeniem                             Po leczeniu 

 • Pacjentka zgłosiła się z powodu silnych dolegliwości bólowych dolnego trzonowca, wykonaliśmy leczenie kanałowe. Na zdjęciu wykonanym po wypełnieniu kanałów widoczne wypełnione kanały boczne – wypełnienie kanałów bocznych było możliwe dzięki zastosowaniu termicznej metody wypełniania kanałów.

Patrycja_Stępkowska_#1               Patrycja_Stępkowska_#2

Przed leczeniem                            Po leczeniu 

 • Pacjentka skierowana do naszego gabinetu przez lekarza stomatologa z prośbą o wykonania ponownego leczenia kanałowego zęba przed leczeniem protetycznym.

MISZCZYK^NATALIA_001             MISZCZYK^NATALIA_000

Przed leczeniem                                          Po leczeniu 

 • Pacjentka skierowana do naszego gabinetu przez lekarza stomatologa celem ponownego leczenia kanałowego przed planowanym wykonaniem korony na górnym trzonowcu. Na zdjęciu wykonanym przed leczeniem widoczny pominięty przy poprzednim leczeniu kanałowym pusty kanał mezjalny

JASIÓWKA^AGNIESZKA_001             JASIÓWKA^AGNIESZKA_000

Przed leczeniem                                          Po leczeniu 

 • Ponowne leczenie kanałowe wykonane w naszym gabinecie z powodu widocznych na zdjęciu RTG zmian zapalnych w okolicy wierzchołków korzeni.

Grażyna_Rosa_#2            Grażyna_Rosa_#1

Przed leczeniem                          Po leczeniu 

 • Ciekawy przypadek dolnego przedtrzonowca w którym obecne były aż trzy kanały (prawie wszystkie dolne przedtrzonowce mają jeden kanał)

GÓRKA^KONRAD_000

 • Leczenie kanałowe trzonowca dolnego

CYLNY^GRZEGORZ_001      CYLNY^GRZEGORZ_000

Przed leczeniem                                    Po leczeniu

 • Leczenie kanałowe trzonowca górnego 

BACHORCZYK^DAWID_001        BACHORCZYK^DAWID_000

Przed leczeniem                                      Po leczeniu 

 

BIAŁE ZĘBY ZACZYNAJĄ SIĘ OD PROFILAKTYKI