Przypadki Periodontologiczne

♦ Pacjentka zgłosiła się do naszego gabinetu w celu pokrycia recesji w okolicy zębów 23, 24 oraz 34. Nie stwierdzono u pacjentki wad ortodontycznych, jak również żadnych przeciążeń i parafunkcji mogących mieć wpływ na na efekt końcowy leczenia. Po wcześniejszym przygotowaniu zachowawczym polegającym na wykonaniu wypełnień przyszyjkowych do naturalnej granicy szkliwnocementowej zaplanowano zabieg jednoczasowy- dokoronowego przesunięcia płatów. W okolicy zębów 23 i 24 była wykorzystana technika jednowarstwowa z użyciem naturalnej błony z odwirowanej krwi pacjentki - PRF w celu przyśpieszenia gojenia. W okolicy 34 z powodu cienkiego biotypu dziąseł i niewystarczającej ilości dziąsła rogowaciejącego wykonana została technika dwuwarstwowa z użyciem kolagenowej błony mucograft oraz PRF. 
        Zdjęcie przed zabiegiem

New Phototastic Collage

    Zdjęcie po przygotowaniu zachowawczym 

New Phototastic Collage 1x

      Zdjęcie po 14 dniach od zabiegu 

New Phototastic Collage 04

      Zdjęcie przed i po zabiegu 

New Phototastic Collage5

Pacjentka zgłosiła się do nas z powodu licznych recesji oraz uporczywej nadwrażliwości zębów. U pacjentki stwierdzono wadę ortodontyczną powodującą przeciążenia zgryzowe. Ponieważ pacjentka nie wyraziła chęci podjęcia leczenia ortodontycznego podjęto decyzję o wykonaniu szyny relaksacyjnej co w krótkim czasie wyeliminowało nadwrażliwość. Następnie pacjentka została przygotowana zachowawczo - wykonano wypełnienia przyszyjkowe na zębach 23,24,25. Ostatnim krokiem było wykonanie zabiegu dokoronowego przesunięcia płata w okolicy zębów 21-22-23-24-25. 
       Zdjęcie przed zabiegiem 

New Phototastic Collage1x

    Zdjęcie po przygotowaniu zachowawczo 

New Phototastic Collage 2

     Zdjęcie po 14 dniach od zabiegu 

New Phototastic Collage 3

        Zdjęcie po 2 latach 

New Phototastic Collage4

Pacjentka zgłosiła się z powodu braku estetyki zębów przednich 11 oraz 21. Ząb 11 po leczeniu kanałowym przeprowadzonym lata temu w innym gabinecie z bardzo dużym przebarwieniem korzenia. Ponadto cienki biotyp dziąsła w okolicy 11 powodujący przebijanie ciemnej części korzeniowej przez dziąsło. Obecność recesji przyszyjkowych w okolicy 12,21 oraz 23. Plan leczenia obejmował ponowne leczenie kanałowe zęba 11 wraz z odbudową wkładem z włókna szklanego. Przeprowadzenie zabiegu periodontologicznego polegającego na pogrubieniu dziąsła w okolicy 11 za pomocą przeszczepu pobranego z podniebienia oraz przesunięciu dokoronowym dziąsła w okolicy 11,12,22 i 23. Ostatnim etapem było wykonanie koron pełnoceramicznych na zęby 11 i 21. 
         Zdjęcie przed 

New Phototastic Collage 1

     Zdjęcie po tygodniu od zabiegu 

New Phototastic Collage 2

      Zdjęcie po dwóch tygodniach 

New Phototastic Collage 3

          Efekt końcowy 

New Phototastic Collage 4

New Phototastic Collage 05