PRF

Zabieg chirurgiczny w jamie ustnej – co dalej ? 

Leczenie stomatologiczne może obejmować różny zakres działań. Bywa, że plan leczenia wiąże się z koniecznością przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych np. usunięcie zęba czy chirurgiczne leczenie chorób przyzębia (dziąseł). Nieuchronnym skutkiem takich zabiegów jest naruszenie ciągłości tkanek – powstają zranienia, które wymagają zaopatrzenia. Zarówno w przypadku zranienia tkanek jak i konieczności ich odtworzenia, nasz organizm musi wykonać pracę nad regeneracją i augmentacją ( wypełnienie ubytków tkanek, zwiększenie objętości tkanek). Współczesna medycyna może mu w tym aktywnie pomóc. Dziś regeneracja w stomatologii dysponuje nowym, zaawansowanym technologicznie orężem, który czynnie wpiera i pobudza biologiczne siły organizmu. Ta broń to preparaty pochodzące z krwi własnej pacjenta, w którym skondensowane są składniki wyzwalające biologiczny potencjał do autoregeneracji. Takim właśnie preparatem jest PRF ( fibryna bogatopłytkowa ), która aktywnie stymuluje i przyśpiesza procesy gojenia, a także zmniejsza dolegliwości bólowe po zabiegach chirurgicznych czy periochirurgicznych.

Co to jest PRF 

PRF(eng.:Platelet Rich Fibrin) czyli fibryna bogatopłytkowa to naturalny, złożony preparat biologiczny pochodzący z krwi Pacjenta. Preparat jest pozyskiwany i wykorzystywany dla tego samego pacjenta, dlatego nazywamy go autogennym lub autologicznym. PRF zawiera wyłącznie składniki pochodzące od pacjenta – nie zawiera żadnych innych dodatków.

Co zawiera PRF 

PRF to nowa generacja preparatu pozyskiwanego z krwi Pacjenta, następca znanego od kilkunastu lat osocza  bogatopłytkowego PRP ( Platelet Rich Plasma). PRF zawiera m.in. płytki krwi, czynniki wzrostu, leukocyty, monocyty, makrofagi, czynniki wzrostowe i komórki macierzyste wyselekcjonowane z krwi Pacjenta.

Jak działa PRF 

Fibryna bogatopłytkowa to stężony autologiczny preparat płytek krwi i czynników wzrostu. Poprzez miejscową aplikację PRF w obszar wymagający regeneracji dostarczane są w dużym stężeniu składniki niezbędne do zainicjowania i przyspieszenia procesu gojenia – są to m.in. trombocyty oraz uwalniane z nich czynniki wzrostu, a także leukocyty.

Efektem zastosowania PRF jest przyśpieszenie gojenia i zmniejszenie dolegliwości bólowych po zabiegu chirurgicznym.

Wykorzystanie PRF w leczeniu stomatologicznym

Kiedy stosuje się PRF? Twój lekarz może rozważyć zastosowanie PRF szczególnie w tych zabiegach, które wiążą się z naruszeniem ciągłości tkanek, powstaniem rany i potrzebą regeneracji lub odbudowy tkanek, czyli m.in. przy ekstrakcji (usunięciu zęba), eksplantacji (usunięciu implantu stomatologicznego), implantacji (wszczepieniu implantu), leczeniu przyzębia, czy w zabiegach odbudowy tkanek kostnych.

Przebieg zabiegu z wykorzystaniem preparatu PRF

Przygotowanie i przeprowadzenie zabiegu z wykorzystaniem PRF jest szybkie, proste i przebiega według sprawdzonej, bezpiecznej procedury. Wszystkie etapy postępowania odbywają się podczas jednej wizyty – pobranie krwi, przygotowanie preparatu i aplikacja.

Jak przygotować się do zabiegu

Przygotowanie preparatu PRF nie wymaga od Pacjenta żadnych skomplikowanych ani uciążliwych działań. W ramach przygotowania do zabiegu należy jedynie na dzień przed planowanym zabiegiem zadbać o nawodnienie tj. w przeciągu 24h poprzedzających zabieg wypić co najmniej 1,5 l wody oraz nie przyjmować niesteroidowych leków przeciwzapalnych, antykoagulantów.

Korzyści dla Pacjenta z zastosowania preparatów PRF uzyskanych przy pomocy systemu Choukroun Process for PRF

♦ przyspieszenie gojenia po zabiegach chirurgicznych wsparcie organizmu w zabiegach regeneracyjnych odbudowy tkanek

♦ zmniejszenie dolegliwości bólowych wykorzystanie potencjału regeneracyjnego pacjenta

♦ bezpieczeństwo zabiegu dzięki zastosowaniu wyłącznie autologicznego materiału biologicznego

♦ brak ryzyka reakcji alergicznych dzięki eliminacji dodatkowych składników preparatu PRF

♦ najwyższy potencjał regeneracyjny uzyskanego preparatu PRF dzięki ultraprecyzyjnej kalibracji wirówki PRF Duo Quattro

 

 EB12C5BC-DEA1-4CE5-B7B7-48C770A2C33D


997EF5E2-7FFF-41AB-850E-251918A3F390


74FC26B5-3E0A-4FA6-B930-B429708D4649