Skaner 3D

Skaner 3D 

Dzięki skanerowi wewnątrzustnemu obraz jamy ustnej pojawia się na ekranie komputera w technologii 3D. Cyfrowy obraz jamy ustnej przekazuje bardzo precyzyjne dane, na podstawie których wykonywana jest finalna praca. Nie jest już potrzebne pobieranie wycisku zębów do przygotowania korony, licówki czy mostu, co eliminuje dyskomfort zwłaszcza u osób z odruchem wymiotnym. 
Dzięki specjalnemu oprogramowaniu w systemie cyfrowym lekarz może przeprowadzić wirtualną symulacje i pokazać pacjentowi jak potrzebne uzupełnienie będzie wyglądać w efekcie końcowym. Podczas planowania leczenia implantologicznego za pomocą specjalnego oprogramowania nasi lekarze są w stanie nałożyć skan 3D uzyskany w gabinecie na badanie tomografii komputerowej i stworzyć wirtualny model przestrzenny, w którym możemy zaprojektować umiejscowienie implantów, stworzyć szablon chirurgiczny do zaplanowanego zabiegu i zwizualizować końcową odbudowę protetyczną.